КУЧЕРУК Валентина Степанівна

Про себе

Керівник комунального закладу «Петропавлівсько-Борщагівського закладу дошкільної освіти «Щасливий» Петропавлівсько-Борщагівської сільської ради Бучанського району Київської області».

Освіта

Вища педагогічна освіта;

Переяслав-Хмельницький Державний  педагогічний університет імені Григорія Сковороди.

Професійний досвід

Стаж роботи 26 років,

Директор закладу 21 рік.

Презентація
Заклад дошкільної освіти
 • Заклад дошкільної освіти працює при п’ятиденному робочому тижні з 7.00 години до 19.00 години
 • Мовний режим – український
 • Діє на підставі Статуту
 • Для здійснення навчально-виховного процесу створені належні умови для виховання та навчання дошкільнят
 • Завдання закладу дошкільної освіти :

Формування особистості дитини, розвиток її творчих здібностей та пізнавальної активності

 • Шляхи реалізації завдань:

Навчально-виховний процес здійснюється за програмою «Дитина».

Базовий компонент дошкільної освіти в Україні

 • Діти забезпечуються збалансованим чотирьох разовим харчуванням, необхідним для їх росту та розвитку.
 • Колектив : досвідчений, творчий і завзятий.
Принципи і стратегія

Принципи дошкільної освіти:

 • доступність для кожного громадянина освітніх послуг, що надаються системою дошкільної освіти;
 • рівність умов для реалізації задатків, нахилів, здібностей, обдарувань, різнобічного розвитку дитини;
 • єдність розвитку, виховання, навчання та оздоровлення дітей;
 • єдність виховних впливів сім’ї і дошкільного навчального закладу;
 • наступність та перспективність між дошкільною й початковою загальною середньою освітою;
 • відповідність змісту, рівня та обсягу дошкільної освіти, які забезпечуються мережею дошкільних навчальних закладів, особливостям розвитку та стану здоров’я дитини дошкільного віку.

Структура:

Політика, принципи, та стратегія реалізуються через власну структуру, яка включає мережу дошкільних навчальних закладів, наукові та методичні установи, органи управління освітою, сім’ю.

 

Стратегія спрямована на:

 • розвиток мережі дошкільних навчальних закладів різних типів та форм власності відповідно до освітніх та національно-культурних потреб населення;
 • забезпечення якісної дошкільної освіти, як гаранта готовності дитини продовжувати освіту;
 • розвиток дитини дошкільного віку відповідно до її задатків, нахилів, здібностей, індивідуальних, психічних та фізичних особливостей;
 • формування у дитини дошкільного віку моральних норм набуття нею життєвого соціального досвіду;
 • запровадження різних альтернативних форм здобуття дошкільної освіти.

 

Вимоги до сучасного керівництва

Вимоги до сучасного керівництва дошкільного навчального закладу

 Ефективність управлінняступінь досягнення визначених цілей вирішення поставлених завдань.

Ефективність управлінняоцінний показник управління, що визначається шляхом зіставлення результату та затратна його досягнення.

Сучасний рівень розвитку суспільства ставить високі вимоги до керівника  сучасної освітньої установи, типу керівництва колективом, до особистісних та ділових рис освітянського лідера. Основним орієнтиром організаційно-методичної роботи з кадрами в дошкільних закладах є формування творчої індивідуальності педагога.

 Основні принципи сучасного керівника – демократизм, лібералізм, гуманізм.

 • Бути активною
 • Здатність бачити результат роботи на її початку
 • Починати з найголовнішого
 • Вважати «твоя перемога – моя перемога»
 • Спершу намагатися зрозуміти, а потім шукати розуміння.
 • Діяти спільно

Портрет керівника освітнього закладу

1.Здатність до планування та прийняття рішень:

 • Стратегічне мислення:

аналіз розвитку ситуації на тривалу перспективу з урахуванням всіх чинних факторів;

визначення потенціального впливу зовнішніх чинників на діяльність установи освіти

визначення , відбір та оцінка альтернативних напрямків розвитку.

 • Фінансове планування:

здатність до аналізу та ефективного використання аналітичних даних фінансового стану освітньої установи визначення реальних джерел формування бюджету, визначення пріоритетних напрямків прибуткової господарської діяльності.

 • Розуміння освітніх проблем:

Чітке усвідомлення проблем та перспектив розвитку галузі, освітнього закладу, наявність авторського бачення шляхів ї розв’язання.

 

2.Робота з людськими ресурсами

 • Забезпечення закладу освіти кваліфікованими педагогічними кадрами;
 • Надання їм функціональних та кваліфікованих повноважень для досягнення визначених цілей розвитку дітей;
 • Укомплектування дитячого колективу за методиками;
 • Встановлення мінімального необхідного контролю за всіма галузями діяльності освітнього закладу;
 • Контроль досягнутих результатів,їх аналіз.

 

 

 1. Організованість та доцільне використання часу:
 • Визначення особистих пріоритетів та цілей, що відповідають завданням установи освіти;
 • Розумний розподіл власного робочого часу;
 • Продуктивна робота з документами;
 • Уміння ефективно вирішувати адміністративні питання;
 • Уміння опрацьовувати різнопланову інформацію;
 • Виділення важливих для діяльності моментів;
 • Здатність працювати в умовах значного фізичного та психічного навантаження.