Нормативно-правова база

Закони України:

1) Про освіту
2) Про дошкільну освіту
3) Про інноваційну діяльність
4) Про охорону дитинства
5) Про засади державної мовної політики
6) Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти щодо організації навчально-виховного процесу

Постанови Кабінета Міністрів України:

1) Про затвердження Положення про дошкільний навчальний заклад
2) Про питання штатного розпису дошкільних навчальних закладів
3) Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності з надання освітніх послуг у системі дошкільної освіти та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю)
4) Про внесення змін до Положення про дошкільний навчальний заклад
5) Про затвердження примірного положення про порядок звітування керівників дошкільних,загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю

З дошкільної освіти