Прозорість та інформаційна відкритість»

Кошторис

1) Кошторис на 2018 рік. (стор. 1), (стор.2).

Фінансовий звіт

1)  Фінансовий звіт за 2017 р.
2) Фінансовий звіт за 2018 р

Матеріальні цінності з загального фонду

1)
2)
3)

Послуги з загального фонду

1)_
2)_
3)_

Благодійна допомога

1)_
2)_
3)_